Ἀμερική, περικοπὴ δαπανῶν

Τὴν ἀνάγκη ἀμέσου περικοπῆς δαπανῶν θεωροῦν, ὡς κατάλληλη λύση γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, δύο σύμβουλοι προέδρων τῆς χώρας• ὁ David Stockman, σύμβουλος τοῦ Ρόναλντ Ρέηγκαν, καὶ ὁ Peter Orszag, τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν πρώτη τετραετία, ἔστειλαν εἰδικὸ ὑπόμνημα στὸν πρόεδρο. Οἱ δύο οἰκονομολόγοι προτείνουν, τὴν μεγάλη μείωση τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν, τὴν κατάργηση τῆς φορολογίας τῶν ὑψηλῶν εἰσοδημάτων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν κοινωνικῶν εἰσφορῶν• στὸ ἐνδιάμεσο κινοῦνται οἱ πρώην σύμβουλοι, μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ρεπουμπλικανικῆς πλειοψηφίας τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ θέτουν τὸ κρίσιμο θέμα τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν. Τὸ Πεντάγωνο καὶ τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ θεωροῦν ἤδη πολὺ λίγες τὶς ἀμυντικὲς δαπάνες γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς• χαρακτηριστικὰ ἀναφέρουν ὅτι θεωροῦν ἄκρως ἐπείγουσα τὴν ἀνασύσταση τοῦ Ἕκτου στόλου στὴ Μεσόγειο, διότι εἶναι αἰσθητὴ ἡ παρουσία τῶν Ρώσων καὶ τῶν Κινέζων, ἀλλὰ τὰ σχέδια ναυαγοῦν, λόγῳ ἐλλείψεως χρημάτων…