Κίνα, αὔξηση οἰκογένειας

Στὴν κατάργηση τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀπόκτηση μόνο ἑνὸς παιδιοῦ στὴν Κίνα προσανατολίζεται ἡ Κίνα, λόγῳ τῶν διαπιστώσεων ὅτι ὁ πληθυσμός της ἀπειλεῖται μὲ γήρανση• τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἀποδεικνύουν ὅτι, ἐὰν συνεχισθεῖ ὁ σημερινὸς ρυθμὸς γονιμότητος, τότε τὸ 2050 οἱ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ἡλικίες θὰ καλύπτουν τὸ 41,9% τοῦ πληθυσμοῦ, ἔναντι 7,4% τὸ 1950. Τὸ Πεκίνο ἔχει καταθορυβηθεῖ , διότι ἀπειλεῖται ἡ ἐθνικὴ συνοχή, ὅταν ἀπὸ τώρα παρουσιάζεται ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν σὲ πολλὲς ἀγροτικὲς περιοχές, ἀλλὰ προβλέπεται σοβαρὴ ἐπιδείνωση τοῦ φαινομένου• τὸ 1980 εἶχε θεσπισθεῖ ὁ νόμος γιὰ ἕνα παιδὶ κατὰ οἰκογένεια, λόγῳ τῶν μεγάλων ἀναγκῶν ἐπισιτισμοῦ, ἀλλὰ ἔχουν ἀλλάξει οἱ συνθῆκες. Ἀπὸ δεκαετίας περίπου ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου δὲν εἶναι πλέον αὐστηρὴ κι ἐπιτρέπονται τὰ δύο παιδιά, κυρίως στὶς καθυστερημένες περιοχές, ἐὰν τὸ πρῶτο εἶναι θῆλυ• στὶς ἀναπτυγμένες πηγαίνουν στὸ ἐξωτερικό, τεκνοποιοῦν κι ἐπιστρέφουν ἕτοιμοι…