Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, ἐπειδὴ ἔκλεισε πρῶτο• ὅλα ὑποχώρησαν ἐλαφρά, τὸ εὐρὼ στὰ 1,2815 δολλάρια καὶ 119,6940 γιέν, ὁ χρυσὸς περισσότερο, 1568,5 καὶ τὸ πετρέλαιο λιγώτερο, 109,80. Οἱ πληροφορίες γιὰ αὔξηση τῆς ἀνεργίας στὴν Ἀμερικὴ εἶναι ἡ ἀφορμή, ἀλλὰ ἡ αἰτία ἡ ἀδυναμία τῆς Οὐάσιγκτον ἐξαγγείλλειν οἰκονομικὴ πολιτική, τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας θητείας τοῦ προέδρου• οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς προεδοποιοῦν ὅτι ἐγκυμονοῦνται δραματικὲς οἱ ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι εἶναι πιὸ εὐχάριστες οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Dow Jones. Τὸ κλείσιμο ἀπ’ τὴν Βόρειο Κορέα στὴν πόλη Kaesong θεωρεῖται πιὸ σοβαρὴ ἐξέλιξη, διότι δείχνει ἐπίδειξη δυνάμεως τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἂν καὶ ἡ κοινὴ γνώμη στὴ Σεοὺλ εἶναι ἤρεμη• οἱ ἀρχὲς ἐπιτρέπουν τὴν ἔξοδο τῶν Νοτιοκορεατῶν, ἀλλὰ ἀπαγορεύουν τὴν εἴσοδο προσωπικοῦ, ὅπως καὶ φορτηγῶν μὲ ἀνταλλακτικὰ καὶ πρῶτες ὗλες.