Ἰσραήλ, Κύπρος, συνεργασία

Ἡ συνεργασία μὲ τὴν Κύπρο γιὰ τὰ ἐνεργειακὰ παραμένει γιὰ τὸ Ἰσραὴλ ὡς βασικὸς ἄξονας τῆς πολιτικῆς του, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός του καὶ οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ στὶς χθεσινὲς συνομιλίες μὲ Κυπρίους ὁμολόγους τους• οἱ διαβεβαιώσεις δόθηκαν, ἐνῶ βρισόταν στὴν Ἱερουσαλὴμ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν καὶ εἶχε συνομιλίες γιὰ ἀποκατάσταση καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Τουρκία. Πάντως οἱ Ἰσραηλινοὶ ἐπέμειναν καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐμπορικῶν καὶ τουριστικῶν σχέσεων, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη. Στὴν Λευκωσία ὁ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας Nobile διαβεβαίωσε τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ὅτι τὸν Ἰούνιο ἀρχίζει ἡ δεύτερη φάση τῶν γεωρτήσεων στὸ οἰκόπεδο 12 γιὰ καταγραφὴ τῶν πραγματικῶν ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου σὲ ἕνα τρίμηνο.