Σιωπηλοὶ Εὐρωπαῖοι, ἀντιδράσεις Ἑλλήνων

Ἡ περιοδεία τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὴν Εὐρώπη ἔληξε χωρὶς οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ πολλοὶ συνάδελφοί του ἀπέφυγαν τὶς κοινὲς δηλώσεις καὶ ἡ τακτικὴ πολώσεως μὲ τὴν Ἐλντοράντο καταλήγει σὲ πανωλέθρια γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη, στοὺς Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες ἔχει ξεσπάσει θύελλα, μὲ τὴν συμφωνία κάποιων προέδρων τους στὸ ἀσφαλιστικό, καὶ ἡ κοινωνικὴ ἔκρηξη ἔχει ἀρχίσει μὲ τοὺς ἀγρότες πρώτους. Ἡ κυβερνητικὴ ἀπραξία καὶ ἡ ἐπανάληψη τῶν ἴδιων τεχνασμάτων ἐπὶ ἕναν χρόνο ἔχουν κουράσει τὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἡ φορολογικὴ καταιγίδα, μαζὶ μὲ τὶς ἀπότομες περικοπὲς τῶν συντάξεων, ὁδηγοῦν στὴν ἀπόγνωση ὅλο καὶ μεγαλύτερα στρώματα∙ ἡ καταψήφιση στὴν Βουλὴ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ θεωρεῖται πλέον δεδομένη στὴν κυβέρνηση, καθὼς πολλοὶ βουλευτὲς τὸ ἔχουν δηλώσει εὐθαρσῶς στὴν προσθεσινὴ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα.