Ἀναγνώριση ἄλλης δυναμικῆς

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἄλλης πολιτικῆς δυναμικῆς, μὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ἔχει προκαλέσει ἀμηχανία ἕως πανικὸ στὴν κυβέρνηση, μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐξαφανισμένο, καὶ ἀνησυχίες στὰ ἄλλα κόμματα∙ ἔδειχναν ὅλοι τους, μὲ πρῶτο βιολί τὴν διαπλοκή, ὅτι εἶχαν πιστέψει ὅσα ἐλέγοντο ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι νεκρὴ καὶ χωρὶς προοπτικὲς ἀναβιώσεως, καὶ τώρα τοὺς ἔπιασε ἀλαλία. Ἄλλος ἀέρας φυσσάει πλέον στὴν πολιτικὴ σκηνὴ καὶ ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ κυβερνήσει καὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ προβλήματα τοῦ τόπου, τὰ περισότερα τῶν ὁποίων ἡ ἴδια δημιούργησε μέσα σὲ ἕναν μόνο χρόνο∙ ποτὲ στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τόσοι λίγοι σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα δὲν ἔχουν προκαλέσει τέτοια οἰκονομικὴ καταστροφή, παραφράζοντας ρήσεις ἄλλων. Ἡ ἀποφασιστικότης καὶ ἡ μαχητικότης τῶν Νεοδημοκρατῶν ὀρθώθηκε ὡς ἀδιαπέραστο ἀνάχωμα στὴν καταστροφικὴ μανία τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καθοδηγητῶν του. Αἰσθάνεται ὅτι ἔρχεται ἡ λογοδοσία.