Συρία, ὑποχώρηση χαλιφάτου

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση ὑποχρεώνεται τὸ χαλιφάτο, καθὼς ἔχασε τὰ ὀχυρά του στὴν περιοχὴ τῆς Λατάκειας καὶ στὰ σύνορα πρὸς τὴν Ἰορδανία∙ τὶς τελευταῖες μέρες οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κατέλαβαν 18 πόλεις καὶ χωριὰ στὸν Λίβανο καὶ σχεδὸν ἀπελευθέρωσαν ὅλη τὴν περιοχὴ ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τοὺς Τουρκμάνους, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν στρατηγικῆς σημασίας πόλη Σεϊχ Μισκὲν στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ πρὸς τὴν Ντεραὰ καὶ τὴν Ἰορδανία καὶ τὰ περίχωρα τοῦ Ἀλεπίου. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι πλέον ἡ ἀνακατάληψη τῆς Παλμύρας καὶ τῆς Ράκκας, πρωτεύουσας τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ στὴν Δύση ἀναγνωρίζουν τὰ κέρδη τῆς Δαμασκοῦ, χάρις στὴν παρέμβαση τῆς ρωσικῆς ἀεροπορίας καὶ τὴν ἀδυναμία τους ἐπὶ τρία χρόνια νὰ ἀνακόψουν τὴν ἐπέκταση τοῦ χαλιφάτου. Ἔγκυροι ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα, ὄχι μόνο στὴν Συρία, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη Μέση Ἀνατολή, ὁπότε δὲν ἀποκλείουν ἄρση τῶν κυρώσεων.