Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση Βομβάης, Τόκυο καὶ Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρότατα στὰ 1,0888 δολλάρια καὶ 128,7550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1116,50, καὶ πετρέλαιο, 31,57. Ἡ ἐπιφυλακτικότης παραμένει στοὺς ἐπενδυτές, ὲνῶ ἀναμένουν καὶ τὴν σημερινὴ ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ τὰ ἐπιτόκια∙ ἡ ἐλάχιστη αὔξησή τους τὸν Δεκέμβριο δὲν ἔφερε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ἀντιθέτως οἱ ἐπενδυτὲς ἔχασαν, ὅπως ὑπολογίζεται, δυόμισυ τρις δολλάρια, ἀπ’ τὴν πτώση τῶν χρηματιστηρίων. Στὴν Γαλλία ἔφθασε χθὲς ὁ Ἰρανὸς πρόεδρος καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ στὸ ἐπίσημο δεῖπνο δὲν ὑπῆρχε κρασί, διότι τὸ ἀπαγορεύει τὸ Κοράνιο∙ ἄλλωστε προχθὲς στὴν Ρώμη κάλυψαν τὰ γυμνὰ τῶν ἀγαλμάτων στὸ Μουσεῖο, διότι θὰ ἐνοχλοῦταν ὁ φιλοξενούμενος. Πάντως ἀναμένεται ἡ ὑπογραφὴ πολλῶν οἰκονομικῶν συμφωνιῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ πώληση 114 ἀεροπλάνων Airbus καὶ μὲ τὶς δύο αὐτοκινητοβιομηχανίες.