Διαφθορὰ Ποῦτιν, ἐκτόνωση

Οἱ Ἀμερικανοὶ ὁδηγοῦν σὲ ἐκτόνωση τὶς κατηγορίες κατὰ τοῦ Ρώσου προέδρου γιὰ διαφθορά, τὴν ἑπομένη τῆς διατυπώσεώς τους ἀπ’ τὸ Θησαυροφυλάκιο∙ αἰτία εἶναι ἡ κατακραυγὴ στὸ ἐσωτερικό, ὅτι ἦταν ἀνυπόστατες καὶ ἡ αὐστηρὴ ἀντίδραση τοῦ Κρεμλίνου, νὰ παρουσιάσουν τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτουν γιὰ τὴν προσωπικὴ περιουσία του. Στοιχεῖα δὲν ὑπῆρχαν, παρὰ μόνο κατηγορίες ἀντιπάλων τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ ἡ προσμέτρηση σὲ ἰδιοκτησία του τῶν ρωσικῶν κρατικῶν ἑταιρειῶν∙ τὸ Πεντάγωνο καὶ τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα, διότι θεωροῦν καταστροφικὴ γιὰ τὴν παρουσία τῆς Ἀμερικῆς στὴν Μέση Ἀνατολὴ τὴν ὅποιας μορφῆς σύγκρουση μὲ τὴν Μόσχα. Ἡ διαφαινόμενη ἧττα τοῦ χαλιφάτου ἀποδίδεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στοὺς ρωσικοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, ποὺ τὸ ὁδηγοῦν σὲ σταδιακὴ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν περιοχὴ Συρίας καὶ Ἰράκ.