Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἑλλάς, δυναμικὴ παρουσία

Τὴν δυναμικὴ παρουσία τοῦ ἄξονος, Ἰσραήλ, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, ἐπιβεβαίωσαν οἱ ἡγετες τῶν τριῶν χωρῶν κατὰ τὴν συνάντησή τους στὴν Λευκωσία, ἐνῶ ὑπεγράφη καὶ σειρὰ ὁλόκληρη συμφωνιῶν συνεργασίας∙ τὸ σχέδιο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐφαρμόζεται καὶ γίνεται συμπληρωματικὸ πρὸς τὸν ἄξονα, Αἰγύπτου, Ἰσραήλ, Ἑλλάδος. Οἱ συμφωνίες ἀφοροῦν, ἐνέργεια, γιὰ τὴν διοχέτευση φυσικοῦ ἀερίου στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἀποθεμάτων, θαλάσσιες μεταφορές, καινοτομία, τουρισμὸ καὶ ἀσφάλεια κατὰ τῆς τρομοκρατίας∙ ἡ τελετὴ τῶν Βενιαμὶν Νετανιάχου, Νίκου Ἀναστασιάδη καὶ Ἀλέξη Τσίπρα προσφέρει ἐγγυήσεις γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὅτι ὑπάρχει τρόπος εἰρηνικῆς συνεργασίας στὴν ἐκρηκτικὴ περιοχή. Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς προσέφερε τὴν ὑποστήριξή του, στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.