Ἀγρότες, ἀσυγκράτητη ὀργὴ

Σὲ ἀποκορύφωση τῆς ἐξεγέρσεώς τους προχωροῦν οἱ ἀγρότες, καθὼς χθὲς κατέλαβαν τὸ Βελλίδειο καὶ ὑποχρέωσαν σὲ ματαίωση τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἀγρότικα, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὴν Ἀττικὴ ἀπειλοῦν μὲ ἀποκλεισμὸ τοῦ ἀεροδρομίου καὶ σὲ ἄλλες πόλεις καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια∙ ἡ ἰσχυρὴ δύναμη τῆς Ἀστυνομίας στὴν Θεσσαλονίκη, παρὰ τὸν καταιγισμὸ τῶν δακρυγόνων, δὲν μπόρεσε νὰ συγκρατἠσει τὶς μυριάδες τῶν ἀγροτῶν ποὺ εἶχαν κατακλύσει μὲ ἑλκυστῆρες τὸν Λευκὸ Πύργο. Στὴν πρωτεύουσα προγραμματίζονται νέες διαδηλώσεις τῆς γραβάτας καὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη προβληματίζονται γιὰ τὸ ἂν εἶναι σὲ θέση ἡ κυβέρνηση νὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση, ἀκόμη κι ἂν γίνουν ὑποχωρήσεις∙ παρόμοιο ἀπεργιακὸ κύμα δὲν ἔχει ξεσπάσει μεταπολεμικὰ σὲ ἄλλη χώρα, μὲ ἐξαίρεση τὸν γαλλικὸ Μάη. Ὁ Ναπολεοντίσκος θεωρεῖται τελειωμένος, ἀκόμη κι ἀπ’ τοὺς θερμοὺς ὑποστηρικτές του πέρυσι, ἐνῶ ἡ δυναμικὴ ἐμφάνιση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀναδύεται ὡς μοναδικὴ ἐναλλακτικὴ λύση.