Συκοφάντης ὁ πρωθυπουργὸς

Ὁ πρωθυπουργὸς τὸ καλύτερο ποὺ ἔχει νὰ κάνει εἶναι νὰ ἀποχωρήσει ἀμέσως, τόνισε ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀπαντώντας στὴν καταγγελία του γιὰ συγκάλυψη τῆς περίφημης λίστας Μπόγιαρνς ἀπ’ τὴν κυβέρνηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ στὸ ἔγγραφο ποὺ κατέθεσε στὴν Βουλή, ἀναφέρεται ὅτι ἡ λίστα περιῆλθε ἐν γνώσει του τὸν Νοέμβριο τοῦ 2015, ἐνῶ τότε ἔκανε πρόταση γιὰ παροχὴ τεχνογνωσίας μὲ πιθανὲς ἐνδείξεις. Δηλαδή, ἀποκαλύφθηκε κοινὸς συκοφάντης ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ μάλιστα στὸ Κοινοβούλιο∙ τὸ πολιτικὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σοβαρό, διότι εἶναι μόνο συκοφαντία, ἀλλὰ καὶ ἐπιπολαιότης, ὅταν καταθέτει τὸ ἔγγραφο καὶ γνωρίζει ὅτι θὰ τὸ διαβάσουν οἱ ἐνδιφερόμενοι. Τὴν ἴδια ἐπιπολαιότητα φαίνεται ὅτι ἐπιδεικνύει καὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα, ὅπως στὴν παρέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ, ποὺ ἄλλα διαβεβαίωνε τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ ἄλλα εἶχε ὑπογράψει στὴν πραγματικότητα. Τὴν ἐμφανέστατη κατάσταση τῆς ἀπελπίσιας στὴν ὁποία βρίσκεται ἀποδεικνύουν αὐτά, κατήγγειλε ἡ Νέα Δημοκρατία.