Ἀμερική, τελικοὶ ὑποψήφιοι

Ἡ ψηφοφορία τὴν Μεγάλη Τρίτη, στὶς ἕνδεκα τελικὰ πολιτεῖες, ἀνέδειξε νικητὲς τοὺς Χίλλαρυ Κλίντον καὶ Ντόναλντ Τράμπ, μὲ ἑπτὰ νίκες ὁ καθένας∙ οἱ ἀναλυτὲς θεωροῦν δύσκολη τὴν ἀνατροπὴ τῆς δυναμικῆς, ἐκτὸς κι ἂν παρέμβει τρίτος διεκδικητὴς τοῦ χρίσματος στὴν πορεία πρὸς τὸ συνέδριο τῶν δύο κομμάτων τὸ Θέρος. Ἰδιαιτέρως ἀνησυχοῦν γιὰ τὸν λαϊκιστὴ δισεκατομμυριοῦχο, μὲ τὶς φασιστικὲς ἀπόψεις, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει τὰ μεσαῖα στρώματα τῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἔχουν πληγεῖ περισσότερο ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ αἰσθάνονται ὅτι χάνει ἡ χώρα τους τὴν ἡγετικὴ θέση της στὸν κόσμο∙ τὰ στρώματα αὐτὰ εἶχαν ἀποτελέσει μεταπολεμικὰ κυρίως τὸν κύριο μοχλὸ τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ ὀνείρου καὶ τώρα ἀντιμετωπίζουν τὴν ἰδεολογική τους ἀπογοήτευση, μαζὶ μὲ τὴν κοινωνικὴ ἰσοπέδωση. Τὰ συνθήματα τοῦ δημαγωγοῦ δείχνουν ὅτι ἔχουν ἀπήχηση, ἐνῶ τὰ ἡγετικὰ στρώματα στοὺ Ρεπουμπλικανικοὺς συσκέπτονται γιὰ τὴν τρόπο τῆς ἀντιμετωπίσεώς του.