Βοήθεια, ἐξευτελισμός μας

Στὸν ἀπόλυτο ἐξευτελισμὸ ἔχει ὁδηγήσει τὴν χώρα στὴν Εὐρώπη ἡ κυβέρνηση, διότι δὲν τῆς ἔχουν ἐμπιστοσύνη οὔτε γιὰ τὴν διαχείριση τῶν προσφυγικῶν κονδυλίων∙ τὰ τριακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ τοὺς πρόσφυγες θὰ διατεθοῦν ἀπ’ εὐθείας μέσῳ μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ ἄλλων ὀργανισμῶν καὶ ὄχι ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση ἀπ’ τὰ πεντακόσια ἑκατομμύρια ποὺ εἶχαν διατεθεῖ τὸν Σεπτέμβριο ἀπορρόφησε μόνο πενῆντα, ὁπότε μᾶς βαρέθηκαν∙ αὐτὸ γίνεται, ἐνῶ οἱ ἁρμόδιοι Ἐπίτροποι, Δημήτρης Ἀβραμόπουλος καὶ Χρῆστος Στυλιανίδης, εἶναι Ἕλληνες, ἀλλὰ οἱ κοινοτικὲς ὑπηρεσίες ἔχουν ἀπηυδήσει. Ἡ παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων αἴρει κάποια ἀπ΄ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἔχει φέρει ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ ἐπισκέφθηκε τὰ Σκόπια καὶ τὴν Ἀθήνα, γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων. Φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ πλησιάσουν οἱ Σέρβοι μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία καὶ ἐμεῖς μείναμε στὸ περιθώριο. Δὲν ἔγιναν καθόλου τυχαῖα αὐτά…