Λειτουργία τῆς δημοκρατίας, ἐθνικὰ θέματα

Ὁ σεβασμὸς τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ ἡ προστασία τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων ἀνάγονται στὰ κρίσιμα θέματα τῶν ἡμερῶν, μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν Σμύρνη∙ στὸ πρῶτο, ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση τὸ θέτει ὡς κύριο ζήτημα καὶ ἀναμένεται ἡ συζήτησή του στὴν Βουλὴ καὶ ἡ ἀπαίτησή της γιὰ ἀπομάκρυνση τῶν σχετιζομένων μὲ τὴν ὑπόθεση ὑπουργῶν. Στὴν Σμύρνη ἀποδέχθηκε τὸν χαρακτηρισμὸ ὡς διμερῆ διαφορὰ τὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου καὶ «κατάλοιπο ἄλλης ἐποχῆς» τὸ casus belli». Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι ἔμειναν ἄναυδοι ἀπ’ τὴν στάση τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, ἐνῶ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐσκεμμένες ἐνέργειες, διότι καὶ στὸ θέμα τῆς Συρίας δικαιολόγησε προκλητικὰ τὴν στάση τῆς Τουρκίας. Ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι γάρ…