Προειδοποιήσεις κινδύνων στὰ ἐθνικὰ θέματα

Οἱ κίνδυνοι γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ἀπ’ τὴν ἀνευθυνότητα ἢ τὴν ἐσκεμμένη ἀδράνεια τῆς κυβερνήσεως, εἶναι πλέον ἄμεσοι∙ ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ πρώτη τὴν ἀξιωματική, καὶ ὑπεύθυνοι παράγοντες προειδοποιοῦν τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν δραματικὴ κατάσταση τῆς χώρας. Γίνεται ὁ μοιραῖος ἄνθρωπος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως τὸν εἶχε προειδοποιήσει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, καὶ δείχνει ἀδύναμος στὸ νὰ ἀντιδράσει, ὁπότε καταλήγει ἕρμαιο τῆς τύχης του∙ ἡ προκλητικὴ παρέλαση τῶν κουκουλοφόρων μὲ ὅπλα στὰ Ἐξάρχεια καὶ ἡ ἀσυδοσία τῶν δουλεμπόρων μεταξὺ τῶν μεταναστῶν ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν θέλει ἡ κυβέρνηση νὰ τοὺς πατάξει, ἢ μᾶλλον καλύτερα τοὺς ἀφήνει νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι. Ἡ ἑρμηνεία τῶν πολιτικῶν κύκλων εἶναι μία, εἶναι δέσμιος ὁ Ναπολεοντίσκος τῶν κυκλωμάτων αὐτῶν∙ καλύτερα ἦταν πάντοτε δέσμιος.