Ἐξακρίβωση τῶν δρομολογίων

Οἱ βελγικὲς ἀρχὲς ἔχουν ἐξακριβώσει μὲ κάθε λεπτομέρεια τὰ δρομολόγια τῶν τρομοκρατῶν καὶ τὰ σχέδιά τους γιὰ τὸ αἱματοκύλισμα στὸ Παρίσι καὶ στὸ Λονδίνο, ἀλλὰ καὶ τὰ ταξείδια τους στὴν Συρία μέσῳ Ἑλλάδος∙ οἱ κύριοι δράστες εἶχαν τραξειδέψει στὴν χώρα μας πέρυσι τὸν Ἰούλιο καὶ εἶχαν μείνει μέρες ἐδῶ, ἐνῶ εἶχαν περάσει καὶ ἀπέναντι στὴν Τουρκία. Εἴμασταν δηλαδὴ κανονικὸ ξέφραγο ἀμπέλι καὶ κανεὶς δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τοὺς ὑπόπτους αὐτούς∙ οἱ δικαιολογίες ποὺ δίδονται ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν εἶναι, ὅτι εἶχαν βελγικὰ διαβατήρια καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἐκρίθησαν ἔνοχοι∙ ὅμως ὑπῆρχαν σήματα τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν, ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δευτέρας γενιᾶς εἶναι ὕποπτοι καὶ οἱ πλέον φανατικοὶ Τζιχαντιστές. Ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι πλέον ἔκθετος ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους, διότι θεωρεῖται ὅτι κάλυψε τὴν δράση τῶν τρομοκρατῶν στὴν χώρα μας. Ὑπάρχουν δὲ καὶ οἱ καταγγελίες γιὰ σχέσεις στελεχῶν του μὲ τρομοκράτες.