Προοπτικὲς γιὰ τὸ Κυπριακὸ

Τὶς προοπτικὲς γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ μέσα στὸν χρόνο ἐπιβεβαίωσε ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ στὴν Λευκωσία, μετὰ τὶς συναντήσεις τους μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη καὶ τὸν Μουσταφᾶ Ἀκιντζί∙ ἡ ἔξοδος τῆς μεγαλονήσου ἀπ’ τὸ μνημόνιο καὶ ὁ δυναμισμὸς τῆς οἰκονομίας της, μὲ τὸν τουρισμὸ καλπάζοντα, καθὼς δὲν ἀντιμετωπίζει τὰ προβλήματα τῶν μεταναστῶν, ὅπως οἱ γείτονές της, δημιουργοῦν τὶς κατάλληλες συνθῆκες. Ἄλλωστε τὸ Ἰσραὴλ ζήτησε τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Τουρκία τῶν τουριστῶν ὑπηκόων του, ἐνῶ αὐξάνεται κατακόρυφα ἡ ἄφιξη Ρώσων∙ ἡ Εὐρώπη ἔδωσε μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου τὴν πολιτική της κάλυψη, ἐνῶ ἡ Τουρκία εἶναι πολὺ ἀποδυναμωμένη διεθνῶς καὶ μὲ ἐμφύλιο στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες της, ὥστε νὰ προβάλει οὐσιαστικὰ ἐμπόδια. Ἴσως εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ πλέον.