Νέα Ὑόρκη, ὁριστικοποίηση

Τὴν ὁριστικοποίηση τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς ἔδωσαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς προκριμματικῆς κάλπης στὴν Νέα Ὑόρκη∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ ἡ Χίλλαρυ Κλίντον ἐπικράτησαν μὲ 60%, ὁπότε διασφαλίζουν καὶ τὸ χρίσμα ἀπ’ τὰ συνέδρια τῶν Ρεπουμπλικανῶν καὶ Δημοκρατικῶν τὸ Θέρος. Ἡ Ἀμερικὴ ὁδηγεῖται σὲ πόλωση, διότι ὁ ἐκκεντρικὸς δισεκατομμυριοῦχος δὲν κρύβει τὶς ἀκραῖες θέσεις του, σὲ σχέση μὲ τοὺς ἐγχρώμους στὴν χώρα του καὶ διεθνῶς∙ πολιτικὰ ἀπευθύνεται στὰ συντηρητικὰ στρώματα τῶν μεσοδυτικῶν πολιτειῶν καὶ εὐαγγελίζεται τὴν ἀποκατάσταση τῆς κοσμοκρατορίας. Ὁ φιλελευθερισμὸς ὑποχωρεῖ, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντίπαλός του δὲν δείχνει ἱκανότητες ἀνακόψεως τοῦ ρεύματος∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναζητοῦν ἐναλλαγὴ στὴν ἐξουσία, διότι θεωροῦν ἀποτυχημένη τὴν προεδρία Ὀμπάμα στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό. Συμβαίνει αὐτό, μετὰ ἀπὸ ἀποτυχημένες προεδρικὲς θητεῖες.