Ἀναβολὴ τῆς ἀξιολογήσεως

Τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ καταλήγει μᾶλλον στὴν ἀναβολὴ τῆς ἀξιολογήσεως γιὰ τὶς γιορτές, διότι δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο∙ ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ μερικά, αὔξηση τοῦ ΦΠΑ στὸ 24%, ἀλλὰ ἀπομένουν τὰ πρόσθετα μέτρα τῶν τριῶν δις καὶ περισσότερο ὁ τρόμος τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι δὲν θὰ περάσουν τὰ νομοσχέδια ἀπ’ τὴν Βουλή, διότι δὲν εἶναι λίγοι οἱ βουλευτές του, πέραν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ θὰ τὰ καυταψηφίσουν. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν θέσει τοὺς ὅρους, ἀξιολόγηση, ψήφιση νομοσχεδίων, κατάληξη στὴν συζήτηση γιὰ τὸ χρέος καὶ μετὰ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως∙ τὸν Ἰούνιο πληρώνονται τέσσερα δις εὐρὼ καὶ «τὸ ταμεῖον εἶναι μεῖον»∙ ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει τὴν κατάσταση καὶ ἀναζητάει ἀπεγνωσμένα διέξοδο στὴν πόλωση, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀπήχηση πλέον στὸν κόσμο. Ἡ ἀγανάκτηση ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἐξέγερση, ἐνῶ ἡ πεῖνα ἀπειλεῖ πλέον κανονικὰ καὶ τοὺς Ἕλληνες κι ὄχι μόνο τοὺς μετανάστες.