Προσφυγικὸ καὶ τρομοκρατία

Στοὺς θεατρινισμούς της, γιὰ τὴν συμφωνία γιὰ τὸ χρέος, ἡ κυβέρνηση ξέχασε τὸ βασικὸ γεγονός, τὸ πῶς θὰ γίνει ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅταν εἶναι γνωστὲς οἱ παρεμβάσεις ὑπονομεύσεως τῶν κομματικῶν της καὶ οἱ ἐξαρτήσεις ἀπ’ τὰ τρομοκρατικὰ κυκλώματα∙ παράδειγμα, ὅταν ἐπὶ δίμηνο παραμένει κλειστὴ ἡ Εἰδομένη καὶ θὰ συνεχίσει γιὰ ἄλλο ἕνα δίμηνο ἀποκλείεται ἡ ἀνάκαμψη γιὰ φέτος τὸ Καλοκαῖρι∙ ἐὰν μάλιστα προστεθοῦν οἱ καθυστερήσεις στὶς ἀποκρατικοποιήσεις καὶ τὸ κομματικὸ κράτος, τότε καθίσταται σαφὲς ὅτι ἄλλα σκέπτεται ὁ Ναπολεοντίσκος ἢ ὅτι δὲν ἔχει καταλάβει τίποτε ἀπ’ τὴν πολιτικὴ τῶν Εὐρωπαίων. Ἡ διασφάλιση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι ἐπιτακτικὸ μέλημά τους, διότι ἔτσι ἐξασφαλίζουν τὸν ἔλεγχο καὶ ἠρεμία τῆς περιοχῆς μας καὶ ἀπέναντι στὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία.