Κλιμάκωση κατὰ χαλιφάτου

Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου κλιμακώνεται, καθὼς ἔχει χάσει περίπου τὸ 40% τῶν ἐδαφῶν του στὸ Ἰρὰκ καὶ 20% στὴν Συρία, ἐνῶ οἱ μεγάλες δυνάμεις ἀποφάσισαν τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Λυβύης γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον του∙ ἡ ἧττα στὴν Συρία θεωρεῖται δεδομένη, διότι κατεῖχαν πολὺ μικρότερη ἔκταση ἀπ’ ἐκείνη στὸ Ἰράκ, καὶ τώρα ἐλέγχουν τὶς περιοχὲς γύρω ἀπ’ τὴν Ράκκα, καὶ ἀπ’ ὅπου ἔχουν ἀποχωρήσει σὲ μεγάλο βαθμό. Στὴν Λιβύη οἱ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις εἶναι πολλὲς καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ συνεργασία μεταξύ τους, ἀλλὰ μὲ διασυνδέσεις στὶς ὑποσαχάριες χῶρες καὶ στὰ κινήματά τους∙ μόνο ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς χώρας μπορεῖ νὰ περιορίσει ἢ καὶ νὰ ἐμποδίσει τὸ κύμα μεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη. Πάντως ἡ ἐπιχείρηση θεωρεῖται πολὺ δύσκολη στὴν πράξη.