Προπηλακισμοὶ καὶ εὐφορία

Τὸ κλίμα εὐφορίας τῆς διαπλοκῆς γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως ἔρχεται σὲ ἄκρα ἀντίθεση μὲ τοὺς συνεχιζόμενους προπηλακισμοὺς ὑπουργῶν, βουλευτῶν καὶ Συριζαίων, ὅποτε κι ἂν βρεθοῦν μπροστὰ στὸν κόσμο∙ ἡ ἀγορά, οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καὶ οἱ μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι ὑφίστανται τὴν χειρότερη φοροκαταιγίδα καὶ ἀφαίμαξη τοῦ εἰσοδήματός τους στὴν ἱστορία σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα. Οἱ περικοπὲς τῶν δύο πρώτων μνημονίων εἶναι παρελθὸν πλέον καὶ ἀφοροῦσαν μικρότερα ποσά, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐπαρκεῖς ἀποταμιεύσεις στὴν ἄκρη, ἐνῶ τώρα ἔχουν ἐντελῶς στερέψει καὶ ἀντιδροῦν ὅλοι τους μὲ τὸν τρόπο τους∙ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ σὲ τέτοιο βαθμὸ προπηλακισμοὶ κατὰ κυβερνητικῶν ἀπ’ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῆς γειτονιᾶς, μὲ τὶς γυναῖκες νὰ ἀφήνουν τὶς δουλεῖες τους καὶ νὰ τρέχουν στὶς ἀποδοκιμασίες.