Διαπληκτισμοὶ γιὰ τρόφιμα

Ἡ ἐξαθλίωση τῶν κατωτέρων στρωμάτων ἔχει φθάσει στὸ ἀπροχώρητο, καθὼς στὴν Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν διαπληκτισμοὶ μεταξὺ φτωχῶν κατὰ τὴν διανομὴ τροφίμων καὶ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς φοροκαταιγίδας∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστὲς συνεχίζονται καὶ μᾶλλον ὁλοκληρώνονται, ἀλλὰ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς εἶναι πλέον δεδομένη, ἐνῶ καὶ ὁ ΙΟΒΕ, φιλικὸς πρὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἀναγνωρίζει αἰφνιδίως ἔστω καὶ μικρὴ ἐπιδείνωση τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος τὸν Μάιο. Ἡ ἀνακοπὴ τῆς κοινωνικῆς ἐξεγέρσεως θεωρεῖται ἀδύνατη κι ἀπ’ τοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτὲς πλέον, καθὼς οἱ περισσότεροι ἀναζητοῦν τρόπους ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ψηφοφόρους τους, ἀλλὰ δὲν βρίσκουν ἀτραποὺς προσεγγίσεώς τους∙ ἡ ἐπιδείνωση τῆς πείνας φέρει μαζί της καὶ ἄλλα φαινόμενα, ἐνῶ ἡ πλήρης ἀποτυχία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Πολιτική του Γραμματεία, ὅπου μόνο ἀντιρρήσεις καὶ ἐπικρίσεις συνάντησε, συζητήθηκε εὐρύτερα σὲ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπ’ τὸ κόμμα. Καὶ ἡ τυπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Συριζαίους κόβεται σχεδόν…