Περιβάλλον Ναπολεοντίσκου

Στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποσκοποῦσε ἡ ἐσπευσμένη δημοσίευση τοῦ νόμου γιὰ τὶς παράκτιες ἑταιρεῖες∙ ἄλλωστε πρῶτα ἔγινε ἡ δημοσίευση καὶ μετὰ ἡ ἀνακοίνωση ὅτι γίνεται ἡ ἀνάκλησή του. Πολλὰ λέγονται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους γιὰ στενούς του συνεργάτες καὶ τὶς τακτικὲς ἐπαφές τους μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ εἶχαν πιστέψει, μετὰ καὶ τὶς δεύτερες ἐκλογὲς καὶ τὴν περιπέτεια στὴν ἀνάδειξη τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὅτι θὰ ἔμειναν χρόνια στὴν ἐξουσία καὶ δὲν θὰ λογοδοτοῦσαν ποτέ. Ἀλλά, μετὰ τὴν ἀπήχηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸν κόσμο καὶ τὴν ἀπότομη ἄνοδό του δημοσκοπικά, σκέφθηκαν τὴν νομικὴ κάλυψή τους∙ ἔτσι ψήφισαν τὸν νόμο καὶ τὸν δημοσίευσαν, πρὶν τὸν ἀνακαλέσουν…