Ραγδαία ἐπιδείνωση ὑφέσεως

Ἡ ραγδαία ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως ἄρχισε, καθὼς ἤδη ἡ ἀγορὰ τροφίμων ὑποχώρησε κατὰ 13,8% τὸν Μάιο καὶ τῶν ἄλλων προϊόντων κατὰ 7,8%, καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ διατροφὴ περικόπτεται πάντα τελευταῖα∙ τὰ στοιχεῖα ἐπιβεβαιώνονται ἀπ’ τὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν καὶ τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, μὲ ἄμεσες τὶς πολιτικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ κατακραυγὴ τῶν κατωτέρων εἰσοδηματικὰ στρωμάτων ἀποκορυφώνεται καὶ ἐκφράζεται πρὸς τὸ παρὸν μὲ τὸν προπηλακισμὸ τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν, ὅπου κι ἂν τοὺς συναντήσουν, ἐνῶ καὶ στὶς δημοσκοπήσεις ἔχει καταβυθισθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἐμπιστοσύνη δὲν ἀποκαθίσταται στὴν οἰκονομία, μὲ μπαλώματα στὸν ἀναπτυξιακὸ νόμο καὶ τὴν ὑπονόμευση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων, γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν ἀντιδράσεων τῶν κρατικοδίαιτων συνδικαλιστῶν. Ἡ ἀναμέτρηση μὲ τὰ στελέχη ἔχει ἀρχίσει καὶ συμπληρώνει τὶς ἐκρήξεις στὴν κοινωνικὴ ἐξέγερση∙ τὰ κομματικὰ στελέχη πρωτοστατοῦν στοὺς περισσότερους προπηλακισμούς, διότι εὐθέως ὑφίστανται καὶ αὐτοὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση.