Γενικὴ ἐπίθεση Μητσοτάκη σὲ οἰκονομία, ἐθνικὰ

Σὲ κατὰ μέτωπο ἐπίθεση κατὰ τῆς κυβερνήσεως πέρασε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση παραπαίει καὶ προβαίνει σὲ ἀνεπίτρεπτες παραχωρήσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας δεσμεύθηκε ὅτι δὲν θὰ καταργήσει τὸν δεκατοτρίτο καὶ δεκατοτέραρτο μισθὸ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα καὶ ὅτι θὰ μειώσει τὴν φορολογία, διότι μόνο ἔτσι θὰ ἔρθουν ξένες ἐπενδύσεις. Ταυτοχρόνως κατήγγειλε ὁ ἐκπρόσωπός του ὡς ἀπαράδεκτη τὴν στάση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὰ Τίρανα, μὲ προπηλακισμό του ἀπ’ τοὺς Τσάμηδες, ἐνῶ γνωρίζει, ὅτι δὲν ὑπάρχει παρόμοιο θέμα κι οὔτε ὑπῆρχε ποτέ, διότι αὐτοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν χώρα ὡς συνεργάτες τῶν στρατευμάτων κατοχῆς καὶ ἐγκληματίες πολέμου∙ ἡ κατάρρευση τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπιταχύνεται, καθὼς ἄρχισε ἐκστρατεία γιὰ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, μὲ σύνθημα, «παραιτηθεῖτε».