Πλήρης Ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀναβολὴ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Γιουρωγουώρκινγκγκρουπ γιὰ τὴν ἀξιολόγηση καὶ ἡ ἀπαίτηση γιὰ ἐκπλήρωση τῶν ἐκκρεμῶν ἑπτὰ προαπαιτουμένων εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πλήρους ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης τῶν Εὐρωπαίων πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ στὴν Ἀθήνα τρέχουν νὰ τὰ ἐκπληρώσουν σήμερα, ἀλλὰ ἡ ζημία ἔχει γίνει καὶ δὲν συμμαζεύεται ἐκ τῶν ὑστέρων. Ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως μεταφέρεται στὸ τέλος τοῦ μηνός, στὰ ὅρια γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, καὶ ἡ διοχέτευση στὴν οἰκονομία κάποιων κεφαλαίων, ὡς ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, μᾶλλον ναυαγεῖ∙ τὸ πλῆγμα στὴν ἀγορὰ εἶναι χειρότερο, διότι οἱ ἐπενδυτὲς παρακολουθοῦν καὶ συνάγουν τὰ συμπεράσματά τους, τὰ ἐγκώμια τῶν ἐπισήμων ἦταν μόνο γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση. Ἄλλωστε ἡ Εὐρώπη ἔχει καὶ ἄλλα προβλήματα κι ὄχι μόνο τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅπως τὸ EURO16 στὴν Γαλλία καὶ τὴν ἧττα τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς δημοτικές του ἐκλογές∙ ἡ ἀνάδειξη τοῦ Μπόμπε Γκρίλλο χαρακτηρίζεται κακὸς οἰωνός.