Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τοῦ Brexit∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2730 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 1,1952 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1284,10 καὶ ἔμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 50,14. Ἡ στερλίνα, ἐπειδὴ αὐξάνονται οἱ φόβοι γιὰ ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἔχει ὑποτιμηθεῖ κατὰ 2% ἀπέναντι σὲ εὐρώ, δολλάριο καὶ γιέν, ἐνῶ ἔχουν ἀνεβεῖ τὰ ἐπιτόκια τῶν βρεταννικῶν ὁμολόγων, σὲ σύγκριση μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ τὰ ἰαπωνικά∙ οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς, παρὰ τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἔχουν λάβει, διότι προβλέπουν ραγδαῖες ἀνακατατάξεις στὴν πιστωτικὴ καὶ συναλλαγματικὴ ἀγορὰ σὲ περίπτωση brexit. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώθηκε μετὰ τὴν σφαγὴ στὸ Ὀρλάντο, διότι πολλοὶ πιστεύουν ὅτι αὐτὴ συμβάλει στὴν αὔξηση τῆς δημοτικότητος τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἐπειδὴ ἔχει ταχθεῖ κατὰ τῶν μεταναστῶν καὶ ὑπὲρ ἐξαφανίσεως τοῦ χαλιφάτου∙ ἄλλωστε ἔχει ζητήσει τὴν παραίτηση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα.