Αὐστηρὸ μήνυμα Στουρνάρα

Ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀπηύθυνε σαφέστατο μήνυμα πρὸς τὴν κυβέρνηση, ὅπως ὁλοκληρώσει σύντομα τὴν δεύτερη ἀξιολόγηση, διότι ἡ ἀντοχὴ τῆς οἰκονομίας ἔχει ἐξαντληθεῖ πλέον∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ ὅλους τὴν ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων τοῦ νὰ πληρώνουν τοὺς φόρους τους καὶ ὅτι πολὺ μεγάλο μέρος τῶν φορολογουμένων δὲν πρόκειται νὰ πληρώσει τὶς δόσεις τῆς Ἐφορίας καὶ τοῦ ΕΝΦΙΑ στὸ τέλος τοῦ μηνός. Τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ δανειστὲς καὶ μόνο ἡ κυβέρνηση κάνει πὼς τὸ ἀγνοεῖ∙ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι τὴν 1η Ὀκτωβρίου τὰ πράγματα θὰ εἶναι διαφορετικὰ καὶ θὰ ἀπαιτηθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ κόφτη. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ περιμένει καὶ προετοιμάζει τὴν πόλωση ὡς διαφυγή του…