Ἐσωκομματικὴ ἔκρηξη ΣΥΡΙΖΑ

Μὲ ἐσωκομματικὴ ἔκρηξη ἀπειλεῖται ὁ ΣΥΡΙΖΑ τῶν ὅσων ἔχουν ἀπομείνει στὸ κυβερνῶν κόμμα∙ οἱ προσυνεδριακὲς διαδικασίες τείνουν πρὸς τὴν ἐξάντλησή τους, διότι δὲν προσέρχεται σχεδὸν κανένας καὶ οἱ διαμαρτυρόμενοι εἶναι πάντοτε πολλαπλάσιοι, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ συνέδριο νὰ γίνει μέ τοὺς ἀστυνομικοὺς μόνο παρόντες. Πολλοὶ εἰσηγοῦνται τὴν ἀναβολή του, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος φοβᾶται τὴν κατακραυγὴ τοῦ κόσμου, διότι γιὰ δεύτερη φορὰ ἀναβάλλεται μέσα σὲ ἕναν χρόνο∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη οἱ δανειστὲς εἶναι πλήρως ἐνήμεροι τῶν ἑλληνικῶν πραγμάτων καὶ δὲν ἀποδέχονται στὶς θέσεις τοῦ Ὑπερταμείου καὶ τῶν τραπεζῶν πρόσωπα μὲ ἐπιρροὴ στοὺς Πασοκογενεῖς, γιὰ συγκράτηση κάποιων ὀπαδῶν. Τὰ οὐσιαστικὰ προσόντα τους δὲν μετροῦν στὴν κυβέρνηση, μόνο τὰ κουκιὰ λογαριάζουν…