Αὐτοῖς γενομένην σωτηρίαν

Ἡ προστασία τῶν Ἡρακλειδῶν ἀπ’ τοὺς Ἀθηναίους, ἀπέναντι στὴν καταδίωξη τοῦ Εὐρυσθέως, ἐξασφάλισε τὴν ἐπιβίωσή τους καὶ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν Πελοπόννησο∙ τρεῖς γενιὲς μετὰ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἡρακλέους ἐξεστράτευσαν στὴν Πελοπόννηση πολλὲς φορὲς καὶ τὴν τρίτη τὴν κατέλαβον. «Πολλῶν δ’ ὑπαρχουσῶν ἡμῖν εὐεργεσιῶν εἰς τὴν πόλιν τὴν Λακεδαιμονίων»∙ ἐπειδὴ πολλὲς ἔχουμε προσφέρει εὐεργεσίες στὴν πόλη τῶν Λακεδαιμονίων. «Περὶ ταύτης μόνης μοι συμβέβηκεν εἰπεῖν»∙ μοῦ συνέβη νὰ μιλήσει μόνο γι’ αὐτὴν ἐδῶ. «Ἀφορμὴν γὰρ λαβόντες τὴν δι’ ἡμῶν αὐτοῖς γενομένην σωτηρίαν οἱ πρόγονοι μὲν τῶν νῦν ἐν Λακεδαιμόνι βασιλευόντων»∙ διότι πήραμε ἀφορμὴ ὅτι ἀπὸ ἐμᾶς ἐσώθησαν οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν βασιλευόντων στὴν Λακεδαίμονα. Οἱ Ἡρακλεῖδες μετὰ τὴν σωτηρία τους μετέβησαν στὴν Βόρειο Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖ ἑνώθηκαν μὲ τοὺς Δωριεῖς∙ ἡ κατάκτηση μεγάλου μέρους τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ αὐτοὺς τὴν κατέστησε ἔκτοτε μήτρα τῶν Δωριέων ὁλοκλήρου σχεδὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.