Εὐρωσυμβούλιο Μπρατισλάβας

Ὅλες οἱ χῶρες προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὸ αὐριανὸ ἄτυπο Εὐρωσυμβούλιο τῆς Μπρατισλάβας, μὲ τὴν συμμετοχὴ μόνο τῶν 27 καὶ χωρὶς τὴν Βρεταννία∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει συναντήσει καὶ τοὺς 25 ἡγέτες καὶ ἔχει συζητήσει μαζί τους τὴν γνώμη τους, γιὰ τὴν θέσπιση κανόνων πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, μὲ ἐνίσχυση τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας, τῆς ἄμυνας καὶ τῆς διεθνοῦς παρουσίας της. Οἱ προτάσεις τῶν ἑταίρων στὸ προεδρεῖο εἶναι πολλὲς καὶ ἀξιολογοῦνται συστηματικά∙ ἄλλωστε σήμερα τὸ βράδυ ἡ καγκελάριος ὁλοκληρώνει τὶς ἐπαφές της μὲ δεῖπνο στὸ Ἰλύσια μὲ τὸν Γάλλο πρόεδρο. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔλαμψε διὰ τῆς ἀπουσίας του ἀπ’ τὶς συναντήσεις τῶν ἡγετῶν, ἐνῶ καὶ ἡ κυβέρνησή του ὑπνώττει καὶ δὲν ἔχει ὑποβάλει καμμία σχεδὸν πρόταση στὸ προεδρεῖο τοῦ συμβουλίου∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι τὰ ἐγκαταλείπουν ὅλα καὶ μόνο μὲ τὰ ἄκρως προσωπικά τους ἀσχολοῦνται στὴν Ἀθήνα.