Συρία, ἀναζωπύρωση ὀξύτητος

Στὴν ἀναζωπύρωση τῆς ὀξύτητος στὴν Συρία ὁδηγοῦν οἱ κατηγορίες τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ὅτι ρωσικὰ ἀεροπλάνα χτύπησαν τὴν ἐφοδιοπομπὴ τοῦ ΟΗΕ στὸ Ἀλέπι, ἐνῶ τὸ Κρεμλίνο τὸν κατηγορεῖ γιὰ ἐσκεμμένη προπαγάνδα∙ παραθέτει μάλιστα στοιχεῖα, ὅτι ἡ ἐφοδιοπομπὴ ἐπλήγη ἀπ’ τὴν ξηρά, διότι δὲν ὑπάρχουν κρατῆτες στὸ ἔδαφος καὶ τὰ πλήγματα στὰ ὀχήματα δὲν προέρχονται ἀπὸ ψηλά. Ἡ σύγκρουση σημαίνει ὅτι ναυαγεῖ ἡ διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς μαρτυρικῆς χώρας καὶ ὅτι κλιμακώνονται οἱ συγκρούσεις στὸ ἔδαφός της∙ φαίνεται ὅτι στὴν Οὐάσιγκτον ἐπικράτησε πλέον τὸ Πεντάγωνο, τὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει ὅτι ὁ διάλογος μὲ τὴν Ρωσία εὐνοεῖ τὸ καθεστὼς Ἀσσὰντ καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἐπιβίωση τῶν ἄλλων ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων. Πάντως οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἐπαναλήφθηκαν, ὅπως καὶ οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρισμοί, ἐνῶ διαμορφώνονται μᾶλλον οἱ συνθῆκες γιὰ στρατιωτικὴ νίκη στὴν χώρα∙ τὴν ἐκδοχὴ αὐτὴ ἐπιδιώκουν νὰ ἀποτρέψουν οἱ Ἀμερικανοί.