Ἦθος μαθητοῦ τῆς Ἀστόριας

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του σὲ Λύκειο τῆς Ἀστόριας στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ πρωθυπουργὸς χαιρέτισε ὅλους τοὺς μαθητές του∙ ἕνας ὅμως ἀπ’ αὐτούς, ὁ τρίτος στὴν σειρά, ἀρνήθηκε νὰ τοῦ δώσει τὸ χέρι καὶ ἀπομακρύνθηκε ἤρεμα καὶ διακριτικά∙ ἡ ΕΡΤ ἔκοψε τὴν σκηνὴ αὐτή, ὅπως δὲν τὴν περιέγραψε καὶ τὸ ΑΠΕ, καὶ μόνο ἀπὸ βίντεο ἀπὸ κινητὸ τὸ πληροφορήθηκε ὁ κόσμος. Ἦταν ὑπερήφανη ἡ στάση τοῦ νεαροῦ∙ ἀπ’ τὴν μακρυνὴ Ἀμερικὴ παρακολουθεῖ ὁ μαθητὴς τὴν κατάσταση στὴν πατρίδα τῶν προγόνων του καὶ αἰσθάνεται ντροπὴ νὰ δώσει τὸ χέρι του στὸν ὑπέυθυνο γιὰ τὴν ἐξαθλίωση τῶν συμπατριωτῶν του∙ ὅσο γιὰ ΕΡΤ καὶ ΑΠΕ αὐτὰ μόνο νὰ ἐξυμνοῦν ξέρουν.