Πιθανὸ τέταρτο μνημόνιο

Τὴν πιθανότητα ἐπιβολῆς τετάρτου μνημονίου στὴν χώρα ἐπισημαίνουν οἱ ἁρμόδιοι στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ Βερολίνο, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν καθυστερήσεων καὶ τῆς κωλυσιεργείας τῆς κυβερνήσεως∙ ἀρκετὰ προαπαιτούμενα ἀπ’ τὸν Ἰούλιο ψηφίζονται αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα κι ὄχι ὅλα, μένουν ἀκόμη πρὸς ἐκπλήρωση. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν εἶναι τυχαία καὶ οὔτε δικαιολογεῖται πλέον, ὅτι δὲν γνώριζε∙ αὐτὸς ἔχει ὑπογράψει τὸ τρίτο μνημόνιο καὶ τὶς δεσμεύσεις του. Εἶναι ἐμφανέστατο πλέον ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται συνειδητὰ καὶ προγραμματισμένα, μὲ σκοπὸ τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν καταλήστευσή της ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τοὺς ἐπιχώριους ἀνθρώπους τους∙ ὅσα ἔγιναν στὴν Τράπεζα Ἀττικῆς εἶναι ἐλάχιστα, ἀκολουθεῖ ὁ ἔλεγχος ἀνακεφαλαιοποίσεως τῶν τραπεζῶν.