Μεγάλο τηλεσκόπιο Κίνας

Στὴν περιοχὴ Γκονινζοῦ τῆς Κίνας ἐγκαινιάσθηκε τὸ μεγαλύτερο τηλεσκόπιο τοῦ κόσμου, μὲ διάμετρο κατόπτρου 500 μέτρα καὶ συνολικὴ ἐπιφάνεια 200 στρεμμάτων∙ ἡ κατασκευή του στοίχισε 180 ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ ὁλοκληρώθηκε μέσα σὲ πέντε χρόνια, ἐνῶ χρειάζεται ἄλλα δύο δοκιμές γιὰ τὴν κανονικὴ λειτουργία του. Τὸ δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο εἶναι τὸ ἀμερικανικὸ στὸ Πουέρτο Ρίκο, διαμέτρου 305 μέτρων, ἐνῶ ἀπομακρύνθηκαν 8000 κάτοικοι ἀπ’ τὴν περιοχή, διότι δὲν πρέπει σὲ ἀκτίνα πέντε χιλιομέτρων νὰ ὑπάρχει οἱαδήποτε ἠλεκτρονικὴ ἐκπομπή, ἀκόμη καὶ κινητοῦ τηλεφώνου∙ ἡ λειτουργία του θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐξέταση τῶν πιὸ ἀπομακρυσμένων περιοχῶν τοῦ διαστήματος καὶ θὰ συνεισφέρει ἀρκετὰ στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν προέλευσή του. Οἱ Κινέζοι δείχνουν ὅτι εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὸ ἔργο τους καὶ τὴν πρωτοπορία τους.