Κυπριακό, ἔνταση διαλόγου

Στὴν ἐντατικοποίηση τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου στὸ ἑπόμενο διάστημα, ὥστε νὰ βρεθεῖ κοινὰ ἀποδεκτὴ λύση στὸ Κυπριακό, συμφώνησαν οἱ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ Μουσταφᾶ Ἀκιντζί, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους μὲ τὸν Μπὰν Κιμούν∙ ὁ Γραματέας τοῦ ΟΗΕ ἔλαβε τὴν διαβεβαίωση, ὅτι πρὶν ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ ἔχουν εὐχάριστα νέα, ὥστε ὁ ἴδιος νὰ τὰ ἀνακοινώσει, πρὶν ἀπ’ τὴν ἀποχώρησή του ἀπ’ τὴν θέση του. Τὸ ἐδαφικό, ἡ προεδρία καὶ ἡ τύχη τῶν ἐποίκων, μαζὶ μὲ τὸ τουρκικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα, εἶναι τὰ σοβαρὰ προβλήματα, ἂν καὶ συμφώνησαν οἱ δύο ἡγέτες στὴν σύσταση ἑνιαίου ὁμοσπονδιακοῦ κράτους, μὲ δύο αὐτόνομες κοινότητες∙ οἱ λεπτομέρειες ὅμως τῆς συνταγματικῆς του δομῆς δὲν ἔχουν συμφωνηθεῖ καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα στὶς συνομιλίες τους.