Οι Αναλύσεις του Εμμελούς

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ὀρθολογισμός, ἀσύμβατος τῆς μουσικῆς ἁρμονίας Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ἀπ’ τὸ παρὸν στὴν αἰωνιότητα Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ἡ δυστυχία τοῦ Ἡφαίστου Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ταύτισις ᾀδομένου καὶ μὴ ᾀδομένου λόγου Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ἡ ἰσοπεδωτικὴ λογικὴ Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Οἱ κοινὲς καὶ ἀκατάλυτες ρίζες τοῦ Ἑλληνισμοῦ Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Τὰ ὅρια τῆς ἐξουσίας τοῦ Διὸς» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «…Ἐκ δημοκρατίας συγκεῖσθαι καὶ βασιλείας» «ἤνθησεν δ’ ἡ τραγῳδία καὶ διεβοήθη…» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Στρεπτὴ δὲ γλῶσσ’ ἐστὶ βροτῶν…» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Καὶ οἱ ποιηταὶ πάντες γεννήτορες» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Οὐ μέγ’ ἔργον εὖ λέγειν» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Γεννάδας ἀνὴρ ὁ δεσπότης σου» (Οἱ ἀναζητήσεις τῆς ἐμμελείας) Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Οἱ ὑπόγειες διαδρομὲς τῆς ἱστορίας («Τοῖς Τρωικοῖς καὶ τοῖς Περσικοῖς») Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ὁ ἀκόρεστος πόθος τῆς φραγκολαγνείας Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: Ἡ ἐπιβίωσις τῆς ἐμμελείας Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Ἡ μουσικὴ ἁρμονία τῆς ἑλληνικῆς» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Ἡ εὐαισθησία τοῦ δημιουργοῦ» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Οἱ ἀναζητήσεις τῶν Ἰαπώνων» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Ἡ εὐαισθησία τῶν Ὀλυμπίων θεῶν» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Ἡ παρέμβασις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Ἡ σπουδὴ γιὰ τὴν γλῶσσα…» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: «Καθαρώτατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε…» Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Ὁ κεστὸς ἱμὰς” Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Το λατινικό αλφάβητο (Εις μνήμην του μεγάλου δασκάλου)” Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Απ’ τον εφησυχασμό στις διομολογήσεις” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Ο σκούφος του Προέδρου” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Tα παιδιά τ’ ανυπότακτα” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Ο λόγος του Οιδίποδος” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Νόμους τας ωδάς ημίν γεγονέναι Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Τούτοις τοις πονηροίς χαλκίοις Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Η επάνοδος του Απόλλωνος” Έγγραφο  ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Οι μικροί βάρβαροι”  Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Απ’ τη μουσική στη γραμματική” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Προς επανεκτίμηση του δυτικού ανθρώπου ”  Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Τα αποθύμια της Νυκτός “ Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Οι προκλήσεις προς την Ευρώπη” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Τέλος εργασίας ή Άλλες σχέσεις εργασίας ” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Ο αγκυλομήτης Κρονίδης ” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Ετερογενής και πολυπολικός κόσμος” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “H συντεχνιακή διαπλοκή ” Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Το νόμισμα οίον εγγυητής εσθ’ ημίν” Εγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Το ευρώ, ολκός της πολιτικής ενοποιήσεως “ Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Anatol Lieven: “Η Ευρώπη προώρισται για περιθωριακό ρόλο “ Σελίδα ΗΤΜL

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Οι φαύλοι την μουσικήν”  Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)

Χρήστου Ζ. Καρανίκα: “Η εκ του νομίσματος νομιμοποίησις” Έγγραφο ADOBE ACROBAT (pdf)